Niemieckie problemy z unijnymi normami czystości wód

Wszystkie niemieckie wody powierzchniowe i podziemne muszą spełniać do roku 2027 wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) Unii Europejskiej. W tej chwili spełnie je jedynie 8 procent wód w RFN.