Niemieckie podręczniki o imigrantach. "Źródło konfliktów"

Jak wynika z badań nad podręcznikami szkolnymi w Niemczech, temat imigracji jest w nich wypaczany, a samych imigrantów przedstawia się, jako nieskore do działania bezwolne ofiary.