Niemieckie oszczędzanie – cnota czy nawyk? Wystawa w DHM

Niemcy uważają oszczędzanie za swoją narodową cnotę, a zrównoważony budżet za aksjomat polityki gospodarczej. Jak powstał nawyk oszczędzania i czy Niemcy rzeczywiście odkładają więcej niż Brytyjczycy czy Chińczycy?