Rząd w Berlinie rezygnuje na razie z zakazu naturalizacji dla obcokrajowców żyjących w poligamii. Resort spraw wewnętrznych nalega.

Reader Interactions