Decyzja rządu Austrii ws. wycofania się przez nią ze Światowego Paktu ws. Migracji wywołała krytykę niemieckiego MSZ. Pochwaliła ją natomiast Alternatywa dla Niemiec.

Reader Interactions