Niemieckie media. Kontrowersje wokół informowania o narodowości przestępców

W niemieckich mediach podawanie pochodzenia sprawcy lub podejrzanego należało w przeszłości do wyjątków. Teraz to się zmienia.