Koronakryzys szkodzi niemieckim firmom prowadzącym działalność za granicą. Cztery piąte z nich liczą się z drastycznym spadkiem obrotów.

Reader Interactions