Niemieckie firmy ukierunkowane na wschód, w tym na Polskę, połączyły siły

Jest to historyczna fuzja – w jedną organizację połączyły się dwie, ogromne inicjatywy reprezentujące interesy niemieckiego biznesu w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.