Organy bezpieczeństwa muszą zapewnić bezpieczeństwo tureckim dziennikarzom, którzy znaleźli schronienie w Niemczech – domaga się Niemiecki Związek Dziennikarzy (DJV).

Reader Interactions