Niemiecki wywiad i kontrwywiad prowadzi rozmowy z setkami uchodźców i migrantów. Partia Lewica to krytykuje. Jej zdaniem tajne służby wymuszają na nich przydatne dla siebie informacje.

Reader Interactions