Prof. Hendrik Streeck krytykuje władze Niemiec za brak rzetelnych badań nad wirusem. Jego zdaniem podjęte działania ochronne opierają się na domysłach.

Reader Interactions