Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zatwierdza udział Niemiec w mechaniźmie stabilizacyjnym euro ESM

Sędziowie zatwierdzili niemiecki udział w stałym funuduszu stabiliacyjnym euro (ESM), ale pod pewnymi warunkami. Stawką jest ponad 190 mld euro.