Czy Federalna Służba Wywiadowcza może bez konkretnej przyczyny przesiewać i kontrolować przepływ danych za granicą? W każdym razie nie tak, jak do tej pory – orzekł Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Reader Interactions