Niemiecki Trybunał Konstytucyjny potwierdza zakaz strajku dla urzędników

Urzędników państwowych w Niemczech obowiązuje nadal zakaz strajkowania. Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, odrzucając skargę czterech nauczycieli.