Niemiecki teolog: In vitro. „Rewolucja” o nieobliczalnych skutkach

40 lat temu po raz pierwszy zastosowano metodę in vitro. Kościół, wypowiadając się przeciwko tej metodzie, miał właściwe rozeznanie – mówi ks. Matthias Beck*.