Federalny Sąd ds. Socjalnych przyznał emeryturę Polakowi wyznania mojżeszowego, który jako dziecko pracował w getcie w okupowanej przez III Rzeszę Polsce. O precedensowym orzeczeniu pisze „Sueddeutsche Zeitung”.

Reader Interactions