Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wzywa polityków do rozszerzenia pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw. Rząd dyskutuje o kolejnych setkach miliardów euro dla firm.

Reader Interactions