Niemiecki polityk: nie dyskutujmy o statusie mniejszości, ale wypełniajmy zobowiązania

Status Polaków w RFN i obywateli RFN pochodzenia polskiego został uregulowany w traktacie o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku i nie powinniśmy go zmieniać, ale koncentrować się na sprawach tych ludzi – mówi Hartmut Koschyk*