Obecny kryzys jest korzystną okazją dla niektórych kręgów, by pójść za ciosem i przejąć styl rządzenia bardziej powszechny w innych regionach świata, niż w Europie – mówi Manuel Sarrazin.

Reader Interactions