Przed 100 laty w Rosji wybuchła rewolucja. To epokowe wydarzenie należy ujmować w szerszym kontekście – uważa niemiecki historyk Martin Aust, wyjaśniając, jak dzisiejsza Rosja podchodzi do tej historycznej spuścizny.

Reader Interactions