W całej Europie coraz częściej dokonuje się w rezerwatach wycinki lasów tłumacząc ją, tak jak w Puszczy Białowieskiej, ochroną przed szkodnikami. Tymczasem chodzi o zyski.

Reader Interactions