Niemiecki ekspert o polskiej inicjatywie w sprawie europejskiej unii energetycznej

Polska chciałaby unii energetycznej. Import gazu dla państw członkowskich miałaby negocjować UE. Rosja straciłaby przy tym pozycję monopolisty.