Zmagana Polski z kryzysem gospodarczym mogą robić wrażenie – ocenia „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Reader Interactions