Niemiecki dług publiczny. Sensacyjna zmiana trendu

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, w 2013 roku dług publiczny RFN zmalał o 28 mld euro do sumy 2043,7 mld. Oznacza to spadek o 1,4 procent.