W kursach językowych dla migrantów w Niemczech uczestniczą ludzie o skrajnych różnicach w wykształceniu – od prawie niepiśmiennych po absolwentów uniwersytetów. Niemieckie MSW przedstawiło statystyki.

Reader Interactions