W 2017 roku niemieckie firmy, pomimo sankcji, zwiększyły o 20 proc. eksport do Rosji i liczą na dalszy wzrost obrotów handlowych, choć powrót do poziomu sprzed kryzysu na Ukrainie wydaje się być nieosiągalny.

Reader Interactions