Niemiecka tradycja pochówków. Wyraźne zmiany

Formy żałoby i pochówków w  Niemczech staną się bardziej różnorodne i kolorowe ze względu na imigrację
– mówi Oliver Wirthmann*.