Niemieckie dzienniki omawiają decyzję rządu RFN o znoszeniu kolejnych restrykcji związanych z pandemią. Komentatorzy piszą o frustracji oraz niecierpliwości obywateli, którzy domagają się dalszych poluzowań.

Reader Interactions