Niemieckie gazety komentują przeniesienie szefa kontrwywiadu na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych. Uwagę prasy zaprząta obecny stan koalicji rządowej.

Reader Interactions