Niemieckie dzienniki komentują przedstawiony w Paryżu raport ONZ nt. wymierania gatunków i dramatycznego stanu bioróżnorodności na Ziemi.

Reader Interactions