Środowe gazety komentują bieżące problemy gospodarcze Niemiec. Niepokoi je zwłaszcza zły stan majątkowy władz komunalnych i rosnące rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa.

Reader Interactions