Federalny Urząd Kryminalny (BKA) opublikował najnowsze dane na temat przemocy wobec kobiet w Niemczech. Prasa komentuje.

Reader Interactions