Niemcy przygotowują ustawę o obowiązkowych szczepieniach przeciwko odrze. Przewidziane są też kary pieniężne i sankcje. Dzienniki komentują.

Reader Interactions