Komentatorzy pozytywnie oceniają skład nowej Komisji Europejskiej zaproponowany przez Ursulę von der Leyen.

Reader Interactions