Dzisiejsze gazety niemieckie komentują wypowiedź szefa Instytutu Roberta Kocha, wskazującą na skuteczność działań podjętych w zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Reader Interactions