Poniedziałkowe wydania gazet zajmują się debatą nad zniesieniem obowiązujących w Niemczech ograniczeń, dalszym zamykaniem granic oraz niechęcią wobec koronaobligacji.

Reader Interactions