Piątkowe (03.01.2020) wydania gazet komentują utworzenie w Wiedniu koalicyjnego rządu konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej i Zielonych oraz możliwość przeniesienia takiego układu do Niemiec.

Reader Interactions