Dzienniki komentują dziewięciopunktowy plan walki z prawicowym ekstremizmem i przestępstwami na tle nienawiści, opracowany przez rząd koalicyjny w Berlinie.

Reader Interactions