Prasa zajmuje się skutkami kryzysu gospodarczego, zarzucając władzom zbyt małe wsparcie drobnego biznesu i braki w informowaniu obywateli. Zdaniem komentatorów kryzys dopiero teraz staje się naprawdę trudny.

Reader Interactions