Dzisiejsze gazety komentują projekt ustawy ułatwiającej wydalanie z Niemiec imigrantów bez szans na azyl polityczny. Opinie w tej sprawie są podzielone.

Reader Interactions