Niemiecka policja domaga się osobnego zakwaterowania uchodźców różnych wyznań. Oprócz ataków o podłożu skrajnie prawicowym na ich schroniska, problemem stają się bowiem konflikty na tle religijnym między imigrantami .

Reader Interactions