Przed 80. rocznicą napaści Niemiec na Polskę w obu krajach rozgorzała dyskusja o reparacjach wojennych dla Polski. Niemiecka Lewica uważa polskie roszczenia za uzasadnione i proponuje utworzenie funduszu dla ofiar.

Reader Interactions