Eksperci zapowiadają osłabienie koniunktury gospodarczej Niemiec. Winne są między innymi konflikty handlowe USA z Chinami oraz niepewność co do skutków Brexitu.

Reader Interactions