W III kwartale tego roku PKB Niemiec skurczył się o 0,2%. To pierwszy spadek od ponad 3 lat. Ekonomiści są jednak spokojni.

Reader Interactions