Niemiecka gospodarka zaczyna się kurczyć

Według najnowszych danych statystycznych koniunktura gospodarcza w Niemczech słabnie.