Wskaźnik Menadżerów Zakupów rośnie, choć nie sygnalizuje jeszcze ożywienia gospodarki, co jeszcze potrwa. Niemniej strefa euro może mieć wkrótce najgorsze za sobą. Największym zagrożeniem jest likwidacja miejsc pracy.

Reader Interactions