Niemiecka gospodarka ma się świetnie

W minionym roku wzrost gospodarczy Niemiec wyniósł 1,9 procent. Wpłynął na to wzrost popytu na rynku wewnętrznym i wydatków publicznych.