Niemiecka broń w regionach konfliktów

W 2017 roku Niemcy wyeksportowały mniej broni niż rok wcześniej, wzrósł jednak eksport w regiony objęte wojną. Mieszkańcy Niemiec to rekordziści w kupowaniu broni do prywatnego użytku.