Niemieccy politycy zadowoleni z wyboru Buzka na szefa PE

Niemieccy politycy udzielili ponadpartyjnego poparcia Jerzemu Buzkowi. Prezydent RFN Horst Koehler uznał jego wybór na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego za „dowód pogłębiającego się procesu jednoczenia Europy”.