Rząd PiS zagraża swobodzie przepływu towarów UE, publicznie potępiając rodzime przedsiębiorstwa, które importują mleko – pisze „Die Welt”.

Reader Interactions